Porady dla deweloperów, Wiadomości i statystyki

Certyfikacja WELL

0

Certyfikat WELL (WELL Building Standard) został ustanowiony w 2012 roku przez IWBI, czyli International WELL Building Institute. Ten system certyfikacji jako pierwszy skupia się wyłącznie na zdrowiu i samopoczuciu mieszkańców i użytkowników danego budynku. Standaryzuje warunki pracy w budynku z punktu widzenia użytkownika.

Ocenie podlegają także długofalowe skutki przebywania w określonym budynku, wpływ na wydajność pracy, jakość snu, poczucie komfortu czy częstotliwość występowania chorób. System certyfikacji WELL opiera się na założeniu, że mieszkaniec czy pracownik, spędzający w danym budynku duża część swojego  czasu, musi odczuć wpływ struktury samego budynku i jego otoczenia zarówno na swoje samopoczucie, produktywność,  jak i na zdrowie.

Bernfest/bigstockphoto.com

Standard WELL został opracowany przez specjalistów z wielu dziedzin, przede wszystkich architektów i lekarzy. Punktem wyjścia dla nich było przeświadczenie, że największym kapitałem firmy są pracownicy, dlatego naturalnym dążeniem wszystkich zaangażowanych powinna być poprawa jakości przestrzeni mającej bezpośredni wpływ na pracę i życie.

Certyfikacja WELL potwierdza i upewnia wszystkich użytkowników danego obiektu, że sam projekt budynku oraz przestrzeń, którą zajmuje i na którą wpływa, promuje zdrowie i dobre samopoczucie pracownika.

System certyfikacji WELL standaryzuje i monitoruje wszelkie aspekty związane z danym obiektem oraz powstałym środowiskiem wewnętrznym, które wpływają najmocniej na przebywające w nim osoby. System ten podzielony jest na kilka kategorii, a każda z nich podlega odrębnej ocenie:

  • powietrze
  • woda
  • odżywianie
  • światło
  • kondycja fizyczna
  • komfort
  • umysł

Kategorie te z kolei dzielą się na koleje 102 cechy podlegające każdorazowo ocenie systemu.

Ocenie podlegają wymierne jak i niewymierne aspekty wpływające na efektywność pracy i poziom zadowolenia pracownika czy użytkownika. Ocenia się oświetlenie wewnątrz budynku, obecność kwiatów, kolor ścian czy tapet, udogodnienia techniczne, wszystko co ma wpływ na codzienne i wielogodzinne użytkowanie danej powierzchni.

System oceny WELL tworzy 3 rozpatrywane schematy:

  • New and Existing Buildings
  • New and Existing Interior
  • Core and Shell Compliance

W dwóch pierwszych schematach starający się o certyfikat WELL inwestor może uzyskać jeden z trzech stopni oceny: silver, gold lub platinum. W schemacie trzecim do dyspozycji są oznaczenia dla budynków: core oraz shell compliance.

Nowoczesne firmy inwestują w obiekty budowlane przeznaczone do użytkowania przez pracowników i  starają się o wypełnienie standardów zawartych w schematach certyfikatu WELL, gdyż chcą pokazać, jak bardzo zależy im na dążeniu do poprawy jakości budynków oraz przestrzeni przeznaczonej do wykonywania pracy. Pozyskanie certyfikatu WELL powinno stać się elementem wpływającym korzystnie na ocenę samej firmy i jej działalności. Oznacza bowiem i określa prośrodowiskowe i prozdrowotne dążenia przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *