Wiadomości i statystyki

Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania wg raportu Eurostatu

0

Polacy czują się w kraju bezpiecznie. Tak wynika z rankingu Europejskiego Urzędu Statystycznego, który powstał na bazie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców europejskich krajów.

Polska uważana jest za bezpieczny kraj

Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania jest niezwykle ważne. To jeden z głównych aspektów, które wpływają na ogólny komfort życia.

Polska w powszechnej opinii uważana jest za kraj bezpieczny. Potwierdzają to badania zrealizowane przez Eurostat. Ankiety wśród mieszkańców europejskich krajów przeprowadzane są cyklicznie. Ostatnie badania miały miejsce w latach 2008 oraz 2018. Ich efektem jest zestawienie, przedstawiające jak duży odsetek mieszkańców dostrzegł w swoich miejscach zamieszkania niepokojące sytuacje. Warto podkreślić, że badanie opiera się na opiniach i doświadczeniach respondentów, a nie rzeczywistych, zgłoszonych aktach wandalizmu, przemocy czy przestępstw.

W tym badaniu Polska wypadła na tle krajów europejskich bardzo dobrze. W 2008 roku wskaźnik wynosił 7% procent, a w 2018 jedynie 5%. Oznacza to, że odsetek osób, które zauważyły zagrażające sytuacje, jest nie tylko niewielki, ale również spadł w ciągu 10 lat. Obok Polski podobnie niski wynik zanotowano także w Chorwacji, na Litwie oraz w Norwegii.

Najbardziej niepokojące wyniki zarejestrowano natomiast w Wielkiej Brytanii (25 procent w 2008 roku i 24 procent w 2018), a także w Bułgarii (25 procent w 2008 roku i 22 procent w 2018). W obydwu krajach widać jednak nieznaczną poprawę.

Negatywna zmiana w opiniach mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa nastąpiła natomiast na Cyprze (wzrost z 10 do 14 procent), Holandii (18 procent w 2018 w porównaniu do 15 procent w 2008 roku), Malty (wzrost z 10 do 13 procent), a także Grecji (12 procent w 2018 w porównaniu do 14 procent w 2008 roku).

Dużego poczucia bezpieczeństwa nie odczuwają również respondenci żyjący na terenie Niemiec, Szwecji oraz Francji.

Za szczególnie niebezpieczne uważane są duże miasta

W opinii mieszkańców szczególnie niebezpieczne są duże miasta. Eurostat wyszczególnił odsetek badanych z podziałem na ich miejsce zamieszkania – wieś, małe miasta i przedmieścia oraz duże miasta.

W Polsce, według mieszkańców, najwięcej do aktów przemocy lub wandalizmu dochodziło w dużych miastach (8,3 procent), następnie w małych miastach i przedmieściach (4,7 procent), najmniej natomiast we wsiach (2,1 procent). Niższe wyniki zanotowano jedynie w Norwegii, Słowacji, Litwie, Chorwacji oraz na Litwie.

Szczególnie zagrożeni czują się natomiast mieszkańcy dużych miast na terenie Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Holandii, Grecji, Francji, Niemiec i Belgii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *