• Bez kategorii

    Ceny gruntów pod zabudowę – prognozy

    Zdaniem analityków PKO BP ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową w ciągu najbliższego roku bądź dwóch najprawdopodobniej się ustabilizują lub ulegną delikatnemu spadkowi. Za takim scenariuszem przemawia według nich niska dostępność cenowa gruntów oraz ograniczenie popytu budowlanego w związku z serią podwyżek stóp procentowych NBP i zaostrzoną polityką kredytową.