Aspekty prawne

Będą nowe standardy techniczne budynków?

0

Ministerstwo Rozwoju chce znowelizować przepisy, aby nowo powstające budynki oraz te już stojące były bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Zmiany mają objąć rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ministerstwo pracuje nad projektem nowelizacji. Zakłada on, aby przy furtkach i ogrodzeniach nie budowano schodów, czy progów. Dotyczyć to będzie budynków zamieszkania zbiorowego, czyli między innymi pensjonatów i hoteli. Zmiana przepisów ma zapobiegać tworzeniu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poruszających się po miastach i stwarzać dla nich przyjazną przestrzeń.

Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, modernizacji trzeba będzie poddać również już istniejące budynki dwukondygnacyjne oraz trzykondygnacyjne. W budynkach takich będą musiały zostać zamontowane windy osobowe lub osobowo-towarowe. Z wymogu tego będą wyłączone budynki trzykondygnacyjne, w których ostatnie piętro jest częścią mieszkania wielopoziomowego. Jeśli natomiast budynek wielorodzinny będzie niższy niż dwa piętra, osobom niepełnosprawnym trzeba będzie zapewnić dostęp do wszystkich pięter z pomieszczeniami użytkowymi. Aby to zrobić, schody zostaną wyposażone w specjalne podnośniki.

Przed drzwiami wejściowymi do bloku oraz wewnątrz, trzeba będzie stworzyć dodatkową przestrzeń manewrową o powierzchni co najmniej 1,5 metra na 1,5 metra. Krawędź pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów zewnętrznych i wewnętrznych trzeba będzie oznaczyć.

Jednak nowelizacja obejmie nie tylko przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych. Obejmie miejsca postojowe, które do tej pory mogły być usytuowane bez ograniczeń odległościowych od okien i innych budynków, w przepisach brakowało jednak definicji pojęcia „inne”. Po nowelizacji określenie to zniknie. Między poszczególnymi miejscami postojowymi nie będzie można umieszczać krawężników, ani innych ograniczników utrudniających poruszanie się. Natomiast altany śmietnikowe nie będą mogły znajdować się w odległości większej niż 80 metrów od budynku.

Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie, jeśli projekt nowelizacji zostanie przyjęty. Niektóre z nich wejdą w życie po pół roku, inne po roku. Jest to uzasadnione tym, że niektóre z nich można nazwać kosmetycznymi, jak np. oznaczenie schodów, inne natomiast wymagają czasu na przygotowanie i nakładów finansowych, np. te nakładające obowiązek zapewnienia urządzeń podnoszących na schodach.

W nowo powstających budynkach deweloperzy przywiązują już coraz większą uwagę do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, bez względu na przeznaczenie i lokalizację budynku. Problemem pozostają cały czas budynki już istniejące, w których bariery architektoniczne bywają czasem przeszkodami nie do pokonania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *